© Christian Monö Consulting

ENGAGEMANG PÅ ARBETSPLATSEN

Under 2011/2012 genomförde företaget Gallup en global undersökning gällande medarbetares engagemang på arbetsplatsen. Mer än 230 000 medarbetare i 142 länder har deltagit i undersökningen. I snitt ligger medarbetares engagemang på 13%! 63% är oengagerade och hela 24% är aktivt oengagerade vilket innebär att de varken trivs eller är produktiva på sin arbetsplats. Detta är en marginell förbättring från 2009/2010 då det övergripande snittet var 11% engagerade medarbetare. Dock bör tilläggas att vid den första undersökningen 2009/2010 så deltog färre medarbetare i undersökningen (47 000 medarbetare från 120 länder). I undersökningen framgår att: - 13% är engagerade - 63% är oengagerade - 24% är aktivt oengagerade Om ledarskap handlar om att motivera och engagera människor så bör vi nog ställa oss frågan varför all satsning på ledarskap inte genererat bättre resultat. Vi borde ju rimligtvis ha en betydligt högre andel engagerade medarbetare med tanke på hur mycket pengar som satsas på ledarskap varje år. Read more on Gallup's website