Föreläsning i följarskap

Når ni inte de resultat eller den lönsamhet som ni önskar?

Saknas det nytänkande och kreativitet som krävs för att växa eller utvecklas?

Brottas ni med konflikter, passivitet eller bristande ansvarstagande?

Upptäck kraften i naturligt följarskap och samarbetskap.

Christian Monö

Bakgrund

Sedan 80-talet har ledarskap målats upp som nyckeln till framgång för företag, grupper och samhällen. Därför har vi nästan uteslutande fokuserat på ledarskap, men vad vet vi egentligen om de som följer? Frågan är viktigt av flera skäl, om inte annat för att utan följare finns det inga ledare. 

Följare är varken får, medlöpare eller nickedockor. Tvärtom finns det en enorm kraft inom naturligt följarskap. Kraften är så stark att den kan avsätta diktatorer, få företag att nå oanade höjder och förvandla en okänd flicka till global miljöhjälte.

Tillsammans ger vi oss in i följarnas okända värld. Under dagen utmanar vi gamla synsätt i jakt efter nya perspektiv och möjligheter. Med ett naturligt ledar- och följarskap kan företag organisera sig på ett sätt som drar nytta av följarskapets krafter. Möjligheterna finns där, men först måste vi släppa taget om vårt ensidiga ledarfokus.

Upplägg:

 

Del 1: Att ha ett följarperspektiv.

Världen betraktas oftast ur ett ledarperspektiv. Så vad händer om vi byter perspektiv och börjar betrakta världen ur följarnas ögon? Med den frågan påbörjar vi vår resa. Genom att ändra infallsvinkel så förändras också vårt sätt att betrakta och förstå världen vi lever i. Det här är viktigt för nya perspektiv ger oss nya möjligheter att bättre förstå sättet vi lever och arbetar tillsammans.  

Del 2: Ledarskap – gamla och nya synsätt.

Det pratas mycket om ledarskap men vad är en ledare egentligen? Faktum är att forskare inte är överens om vad som särskiljer en ledare från en icke-ledare. I del 2 utmanar vi traditionella föreställningar om ledare. Vi tittar på ledarskapsindustrin och hur den utvecklades under 80-talet, samt hur den påverkar vårt sätt att se och tolka världen vi lever i.

Christian Monö föreläser på Enköping Ledningsregementet, december 2021. Bild av Lars Wasell - Northern Perspectives
Enköping Ledningsregementet, december 2021. Bild av Lars Wasell - Northern Perspectives

Del 3: Följarskap – från fårskallar till makt och intelligens.

Varför följer vi andra? I del 3 tar vi en närmare titt på varför människor följer varandra. Hur såg ledar- och följarskap ut bland våra förfäder? Varför existerar följarskap överhuvudtaget? Hur ser samspelet mellan ledare och följare ut? Vad är skillnaden mellan följare och underordnad?   

Del 4: Samarbetskap – vad är det och varför är det viktigt?

Vad är samarbetskap och kollektiv intelligens? I del 4 nosar vi rätt på den kraft som finns i grupper med naturligt ledar- och följarskap. Vad krävs för att en grupp ska bli intelligentare än individen? Vi tar också en titt på företag som ändrat sin arbetsmiljö för att möjliggöra ett naturligt ledar- och följarskap med målet att bygga starkare samarbetskap.   

Del 5: Nästa steg.

Utifrån dagens diskussioner arbetar deltagarna i mindre grupper för att utforska vilka konkreta åtgärder som behövs för att bygga ett starkt samarbetskap i deras miljö.