• Varför företag sällan är värderingsdrivna

    Många företag hävdar att de är värderingsdrivna. De har värdeord som visas upp på webbplatser och intranät, de skrivs ut och hängs upp på väggar, upprepas på konferenser och tas med i annonser. Men att visa värdeorden och att leva sina värderingar är två skilda saker. Värderingarna är menade att vägleda ägare, chefer och anställda i ett företag när de gör affärer. Men för många företag verkar värden vara något att sträva efter, snarare än att efterleva. Och skillnaden är viktig. Ta värdeordet ”honesty” (ärlighet). Jag är övertygad om att företag som väljer detta värdeord vill vara ärliga, men vad händer när bolaget ställs inför ett svårt dilemma? Vad händer när sanningen…