• Är vi för fokuserade på VAR människor arbetar?

  Idag vill jag dela med mig av en intressant artikel från Gallup med titeln: ”Are Remote Workers and Their Organizations Drifting Apart?” – enkelt översatt: ”Håller distansarbetare och deras organisationer på att glida ifrån varandra?” Artikeln pekar på att medarbetarengagemanget i USA ökar, men det finns ett område där vi bör vara oroade. Distansarbetare tycks nämligen känna sig allt mer bortkopplade från sina organisations uppdrag och syften. Varför är detta ett problem? Enligt artikeln kan det påverka arbetsprestationen och anställdas lojalitet gentemot företagen. Därför rekommenderas chefer att ”hålla ett meningsfullt samtal per vecka med varje anställd” för att hålla dem engagerade. Jag finner detta fascinerande. Varför är vi så fokuserade…

 • Vad sociala medier kan lära oss om följarskap

  Under senare år har intresset för följarskap ökat markant. Detta beror delvis på att vår inställning till att vara en följare har förändrats. När jag i början av 2000-talet intervjuade människor kring deras syn på följare, gav de flesta en negativ bild av ordet. Ord som ”får”, ”medlöpare” och ”ja-sägare” användes för att förmedla en bild av följare som passiva, okritiska marionetter. Idag förknippar många ordet ”följare” med ett agerande på sociala medier. Den som följer någon på t.ex. Facebook eller Instagram bestämmer vem, när och hur de vill följa. Med andra ord ligger makten att följa i händerna på den som följer. Låt oss nu leka med tanken att…

 • Varför företag sällan är värderingsdrivna

  Många företag hävdar att de är värderingsdrivna. De har värdeord som visas upp på webbplatser och intranät, de skrivs ut och hängs upp på väggar, upprepas på konferenser och tas med i annonser. Men att visa värdeorden och att leva sina värderingar är två skilda saker. Värderingarna är menade att vägleda ägare, chefer och anställda i ett företag när de gör affärer. Men för många företag verkar värden vara något att sträva efter, snarare än att efterleva. Och skillnaden är viktig. Ta värdeordet ”honesty” (ärlighet). Jag är övertygad om att företag som väljer detta värdeord vill vara ärliga, men vad händer när bolaget ställs inför ett svårt dilemma? Vad händer när sanningen…

 • Varför det är svårare att följa än att leda

  Jag har märkt något intressant. De flesta antar att det är svårare att leda människor än det är att följa någon. Men varför tror man att det är så? Följare väljer vem de vill följa och det beslutet är inte alltid lätt.Till exempel: Hur vet du att personen du följer tar dig ett steg närmare din vision, mål eller mål? Hur vet du att den du vill följa inte ljuger eller försöker lura dig? Hur vet du att personen du följer inte bara är intresserad av sin egen makt? Vad gör du om personen inte lever upp till dina förväntningar?   Många diktatorer har fått makt genom att lura folk…

 • Följare kan inte definieras utifrån människors handlingar

  En anledning varför många har svårt att förstå äkta följarskap beror på att de försöker definiera följare utifrån hur människor agerar. Till exempel är det vanligt att den som lyder order definieras som följare. När det kommer till politik tror vi gärna att följare är de som röstar på en politisk kandidat. Men det går inte att definiera följare på det här sättet. Det är nämligen väldigt svårt att veta varför människor agerar som de gör. Det finns miljoner anledningar varför folk lyder order. De kan lyda för att de vill eller för att de inte har något val. Kanske någon hotar dem eller så de är rädda att förlora jobbet. Folk…

 • Följare är inte ledarens redskap

  Hej allihop. Jag ber om ursäkt för att det gått lite tid sedan jag lade upp något här. Jag arbetar för fullt med kommande boken ”Konsten att följa”. Nu är det inte långt kvar. 🙂  En annan sak jag vill nämna innan vi kör igång dagens ämne är att jag på grund av tidsbrist inte hinner göra mina videos på både svenska och engelska. Eftersom de flesta svenskar förstår engelska men de flesta engelsktalande inte förstår svenska, har jag beslutat att tillsvidare köra alla mina videos på engelska. Med det sagt, låt oss köra igång.  Jag hör ibland att folk prata om följare som ”ledarens verktyg”. Vanligtvis tror den som…

 • Sociala media förändrade vår syn på följare

  När jag började intressera mig för följarskap 2007 hade människor en mycket negativ syn på följare. Än idag är människor överens om att det finns de som följer ledare men få vill betrakta sig själva som följare. Det finns dock två undantag. Det ena är människor som ser sig själva som följare ur ett religiöst perspektiv. Den andra är när vi följer någon på sociala medier. När det kommer till sociala medier har vi sällan några problem med att prata om vårt följarskap. En förklaring är att vi på sociala medier väljer vem vi vill följa, när vi vill följa och hur länge vi vill följa. Som jag nämnt tidigare…

 • Ledarskap är en industri

  Ledarskap är en industri. Man får inte glömma det. Det finns många som tjänar stora pengar på människors intresse för ledarskap. Men hur har just ledarskap blivit en sådan framgångsrik industri? En förklaring kan vara hur ledarskap marknadsförs. Den vänder sig till chefer och beslutsfattare med följande budskap:Du är viktig. Du är faktiskt helt avgörande för att ditt företag, organisation, skola, myndighet eller vad det nu må vara, ska bli framgångsrikt. Därför måste du lägga både tid och pengar på dig själv och utvecklingen av ditt ledarskap. Gör du det så kommer du kunna få fler människor att göra vad DU vill. Snacka om att tilltala människors egon på ett briljant sätt.…

 • Rollen som ledare är temporär

  Hej! I dagens inlägg tänkte jag nämna något som många inte reflekterat över när det gäller ledarskap. Vi har tidigare diskuterat det faktum att folk endast följer ledare när de vill uppnå något. Och att de väljer ledare utifrån de behov eller utmaningar de står inför. Det här betyder att den traditionella bilden av ledare inte håller. När människor föreställer sig en ledare, föreställer de sig ofta en person som har ett visst inflytande (eller en viss status) som är mer eller mindre statisk över tid. Till exempel antar många att en chef är ledare mellan klockan 8 och 17 varje vardag. En president kallas ledare så länge han eller hon…

 • Ledarskapsfokuset hotar demokratin

  En sak som nästan ingen tänker på men som är väldigt relevant är kopplingen mellan ledarskap och demokrati. Vi lever i en demokrati och de flesta av oss försvarar tack och lov fortfarande idén om att samhällen ska styras av folket. Ändå är många helt övertygade om att människor behöver ledare som vägleder dem. Jag tycker det här är väldigt intressant. Hur kan vi å ena sidan argumentera för att länder ska styras av folket ochhävda att folket måste ledas? Det är mycket märkligt. Man skulle nästan kunna tro att vi förespråkar demokratier men bara så länge människor blir tillsagda hur de ska rösta. Det som oroar mig är att ingen…