Varför företag sällan är värderingsdrivna

uggla i miltärhjälm

Många företag hävdar att de är värderingsdrivna. De har värdeord som visas upp på webbplatser och intranät, de skrivs ut och hängs upp på väggar, upprepas på konferenser och tas med i annonser. Men att visa värdeorden och att leva sina värderingar är två skilda saker.

Värderingarna är menade att vägleda ägare, chefer och anställda i ett företag när de gör affärer. Men för många företag verkar värden vara något att sträva efter, snarare än att efterleva. Och skillnaden är viktig.

Ta värdeordet ”honesty” (ärlighet). Jag är övertygad om att företag som väljer detta värdeord vill vara ärliga, men vad händer när bolaget ställs inför ett svårt dilemma? Vad händer när sanningen innebär att man kommer förlora ett viktigt kontrakt eller att företagets rykte förstörs? Kommer ägare, chefer och anställda fortfarande att berätta sanningen? Vad tror du?

Kom ihåg, värdeorden är menade att vägleda de anställda. Om vi inte kan leva våra värderingar när vi ställs inför utmaningar, då är våra så kallade värdeord inga värderingar. Snarare är de en önskelista över hur företaget vill uppfattas av omgivningen.

Så om ni befinner er i en process att välja värdeord – var försiktig! Väl valda värdeord kan ge företaget både styrka och vägledning men om de inte följs så kan man lika gärna vara utan dem.

Du måste acceptera cookies på denna sida för att videor ska fungera. För mer information, besök vår sida för cookies.

Leave a Reply