• Är vi för fokuserade på VAR människor arbetar?

    Idag vill jag dela med mig av en intressant artikel från Gallup med titeln: ”Are Remote Workers and Their Organizations Drifting Apart?” – enkelt översatt: ”Håller distansarbetare och deras organisationer på att glida ifrån varandra?” Artikeln pekar på att medarbetarengagemanget i USA ökar, men det finns ett område där vi bör vara oroade. Distansarbetare tycks nämligen känna sig allt mer bortkopplade från sina organisations uppdrag och syften. Varför är detta ett problem? Enligt artikeln kan det påverka arbetsprestationen och anställdas lojalitet gentemot företagen. Därför rekommenderas chefer att ”hålla ett meningsfullt samtal per vecka med varje anställd” för att hålla dem engagerade. Jag finner detta fascinerande. Varför är vi så fokuserade…

  • Vad sociala medier kan lära oss om följarskap

    Under senare år har intresset för följarskap ökat markant. Detta beror delvis på att vår inställning till att vara en följare har förändrats. När jag i början av 2000-talet intervjuade människor kring deras syn på följare, gav de flesta en negativ bild av ordet. Ord som ”får”, ”medlöpare” och ”ja-sägare” användes för att förmedla en bild av följare som passiva, okritiska marionetter. Idag förknippar många ordet ”följare” med ett agerande på sociala medier. Den som följer någon på t.ex. Facebook eller Instagram bestämmer vem, när och hur de vill följa. Med andra ord ligger makten att följa i händerna på den som följer. Låt oss nu leka med tanken att…