• Rollen som ledare är temporär

  Hej! I dagens inlägg tänkte jag nämna något som många inte reflekterat över när det gäller ledarskap. Vi har tidigare diskuterat det faktum att folk endast följer ledare när de vill uppnå något. Och att de väljer ledare utifrån de behov eller utmaningar de står inför. Det här betyder att den traditionella bilden av ledare inte håller. När människor föreställer sig en ledare, föreställer de sig ofta en person som har ett visst inflytande (eller en viss status) som är mer eller mindre statisk över tid. Till exempel antar många att en chef är ledare mellan klockan 8 och 17 varje vardag. En president kallas ledare så länge han eller hon…

 • Ledarskapsfokuset hotar demokratin

  En sak som nästan ingen tänker på men som är väldigt relevant är kopplingen mellan ledarskap och demokrati. Vi lever i en demokrati och de flesta av oss försvarar tack och lov fortfarande idén om att samhällen ska styras av folket. Ändå är många helt övertygade om att människor behöver ledare som vägleder dem. Jag tycker det här är väldigt intressant. Hur kan vi å ena sidan argumentera för att länder ska styras av folket ochhävda att folket måste ledas? Det är mycket märkligt. Man skulle nästan kunna tro att vi förespråkar demokratier men bara så länge människor blir tillsagda hur de ska rösta. Det som oroar mig är att ingen…

 • Olika behov kräver olika ledare

  De allra flesta människor tycks tror att vi följer en person på grund av dennes personlighet eller beteende. Det gäller även forskare och experter. Tanken är alltså att vi följer personer vi ser upp till, inspireras av, beundrar eller liknande. Det är helt enkelt personen i sig som får oss att följa.  Vad jag kunnat se är detta en myt. Den har sitt ursprung ur den så kallade ”Great Man theory” från 1800-talet som menade att människor följer hjältar. Men som vi diskuterade i ett inlägg strax innan jul så tyder det mesta på att vi följer personer som vi anser för stunden är bäst lämpade att hjälpa oss nå…

 • Vad triggar oss att följa?

  I en tidigare video nämnde jag att följarskap är som kärlek – alltid frivillig. Många tror att vi definierar följare utifrån vad de gör.  Men det handlar alltså inte om vad vad vi gör utan vilket mindset vi har. Följarskap börjar hos individen. Men vad får oss då att följa någon annan? Jag har ägnat år åt att försöka besvara den frågan. Traditionellt sett har experter hävdat att människor följer ledare på grund av vem ledaren är eller vad ledaren gör. Enligt mitt arbete är det inte sant. Det är inte individen i sig vi följer. Det är vad individen kan göra för oss som är det viktiga. Vi följer bara…