Är vi för fokuserade på VAR människor arbetar?

Idag vill jag dela med mig av en intressant artikel från Gallup med titeln: ”Are Remote Workers and Their Organizations Drifting Apart?” – enkelt översatt: ”Håller distansarbetare och deras organisationer på att glida ifrån varandra?”

Artikeln pekar på att medarbetarengagemanget i USA ökar, men det finns ett område där vi bör vara oroade. Distansarbetare tycks nämligen känna sig allt mer bortkopplade från sina organisations uppdrag och syften.

Varför är detta ett problem? Enligt artikeln kan det påverka arbetsprestationen och anställdas lojalitet gentemot företagen. Därför rekommenderas chefer att ”hålla ett meningsfullt samtal per vecka med varje anställd” för att hålla dem engagerade.

Jag finner detta fascinerande. Varför är vi så fokuserade på var människor utför sitt arbete? Om människors engagemang påverkas så djupt av var de sitter och utför sitt arbete, vad säger det då om uppdraget och syftet med dessa organisationer?

Jag tror att den outtalade frågan här är det faktum att de flesta organisationer har oinspirerande mål och visioner. Man kan inte engagera människor bara genom att tala om för dem vad företaget vill uppnå. Att upprepa uppdraget om och om igen kommer inte att förändra någonting. För att medarbetare ska känna sig engagerade, måste de uppleva att uppdraget och syftet är meningsfullt. Problemet är alltså inte var vi arbetar, utan hur stark koppling vi känner till företagets vision, mål och syfte.

Dessa ändringar handlar mest om att förbättra flytet i texten och göra den mer lättläst. Fortsätt med ditt tankeväckande innehåll!

Du måste acceptera cookies på denna sida för att videor ska fungera. För mer information, besök vår sida för cookies.

Leave a Reply