Rollen som ledare är temporär

Bild av lejon med krona och texten Rollen som ledare är temporär

Hej! I dagens inlägg tänkte jag nämna något som många inte reflekterat över när det gäller ledarskap.

Vi har tidigare diskuterat det faktum att folk endast följer ledare när de vill uppnå något. Och att de väljer ledare utifrån de behov eller utmaningar de står inför. Det här betyder att den traditionella bilden av ledare inte håller.

När människor föreställer sig en ledare, föreställer de sig ofta en person som har ett visst inflytande (eller en viss status) som är mer eller mindre statisk över tid.

Till exempel antar många att en chef är ledare mellan klockan 8 och 17 varje vardag. En president kallas ledare så länge han eller hon har sin roll.

Men om människor följer olika ledare beroende på vilket behov eller vilken utmaning de står inför, då är det inte rimligt att se chefer och presidenter som ledare.

De är bara ledare under de stunder folk följer dem. Resten av tiden är de beslutsfattare – varken mer eller mindre.

Du måste acceptera cookies på denna sida för att videor ska fungera. För mer information, besök vår sida för cookies.

Leave a Reply