Olika behov kräver olika ledare

Olika behov kräver olika ledare - bild på apa i hatt

De allra flesta människor tycks tror att vi följer en person på grund av dennes personlighet eller beteende. Det gäller även forskare och experter. Tanken är alltså att vi följer personer vi ser upp till, inspireras av, beundrar eller liknande. Det är helt enkelt personen i sig som får oss att följa. 

Vad jag kunnat se är detta en myt. Den har sitt ursprung ur den så kallade ”Great Man theory” från 1800-talet som menade att människor följer hjältar. Men som vi diskuterade i ett inlägg strax innan jul så tyder det mesta på att vi följer personer som vi anser för stunden är bäst lämpade att hjälpa oss nå ett mål eller lösa en uppgift.

Det vore ineffektivt och rent av korkat av en grupp att följa en enda person hela tiden bara för att hen är karismatisk, inspirerande eller liknande.

Därför följer vi inte någon på grund av dennes personlighet eller beteende. Vi följer på grund av vad vi tror att denna person kan göra för oss. Det innebär att vi följer olika personer beroende på vilka behov vi har. Eller uttryckt annorlunda: Olika behov kräver olika ledare.

Leave a Reply