Sociala media förändrade vår syn på följare

När jag började intressera mig för följarskap 2007 hade människor en mycket negativ syn på följare. Än idag är människor överens om att det finns de som följer ledare men få vill betrakta sig själva som följare.

Det finns dock två undantag. Det ena är människor som ser sig själva som följare ur ett religiöst perspektiv. Den andra är när vi följer någon på sociala medier.

När det kommer till sociala medier har vi sällan några problem med att prata om vårt följarskap. En förklaring är att vi på sociala medier väljer vem vi vill följa, när vi vill följa och hur länge vi vill följa.

Som jag nämnt tidigare så följer vi bara när det ligger i vårt intresse att göra det. På sociala medier har vi just den här friheten. Där kan vi följa ett eller flera konto samtidigt och vi kan följa olika konton av olika anledningar. Valet är alltid vårt.

Det här har förändrat människors syn på ordet följare. Jag förutspår att denna trend kommer att fortsätta. Och det innebär att allt fler människor kommer upptäcka kraften i följarskap.

Du måste acceptera cookies på denna sida för att videor ska fungera. För mer information, besök vår sida för cookies.

Leave a Reply