Följare kan inte definieras utifrån människors handlingar

Därför kan du inte definiera följare utifrån människors handlingar.

En anledning varför många har svårt att förstå äkta följarskap beror på att de försöker definiera följare utifrån hur människor agerar. Till exempel är det vanligt att den som lyder order definieras som följare. När det kommer till politik tror vi gärna att följare är de som röstar på en politisk kandidat.

Men det går inte att definiera följare på det här sättet. Det är nämligen väldigt svårt att veta varför människor agerar som de gör. Det finns miljoner anledningar varför folk lyder order. De kan lyda för att de vill eller för att de inte har något val. Kanske någon hotar dem eller så de är rädda att förlora jobbet. Folk kan också lyda order för att vill de tillhöra en grupp eller så lyder de bara för att de vill vara snälla.

Samma sak gäller inom politiken. Folk röstar inte nödvändigtvis på en kandidat eller ett politiskt parti för att de gillar dem. Ibland röstar vi på en kandidat för att vi inte gillar alternativen.

Anta till exempel att du avskyr din chef. Den enda anledningen att du samarbetar med personer är för att du inte vill bli av med jobbet. I ett sådant exempel följer du inte personen. Du lyder. Alltså är du inte en följare utan en medarbetare.

Det är mer eller mindre omöjligt att definiera människor som följare genom att titta på hur de agerar eller var de befinner sig i en hierarki. Det enda sättet att veta om någon är en följare är genom att ta reda på varför de agerar som de gör.

Du måste acceptera cookies på denna sida för att videor ska fungera. För mer information, besök vår sida för cookies.

Leave a Reply