Vår syn på följare

Vår syn på följare

Om någon skulle kalla dig för en ”typisk ledare”, hur skulle du reagera då? Skulle du ta det som en komplimang eller skulle du bli förnärmad?

Om någon istället säger att du är en ”typisk följare” skulle du då reagera annorlunda? 

Nedan är en lista med ett antal ord. Om du bara får välja fem ord som du förknippar med ordet ”följare”, vilka ord skulle du välja då? Om du nu gör samma sak för ”ledare”, vilka ord väljer du då?  Du får gärna använda samma ord för både följare och ledare, det viktiga är att du väljer ord som du tycker bäst beskriver rollerna.

Målinriktad
Aktiv
Ja-sägare
Beslutstagare
Egensinnig
Kontrollerad

Följer bara order
Driftig
Nej-sägare
Styrd
Integritet
Osjälvständig

Engagerad
Ifrågasättande
Självständig
Ointresserad
Kontrollerande
Ansvarslös

Oengagerad
Lättpåverkad
Kreativ
Ansvarsfull
Har makt
Delaktig

Nu är jag nyfiken. Valde du samma ord för både ledare och följare? Om inte, varför valde du olika? Är orden du valde för följare övervägande positiva eller negativa? Skulle du säga att du har en lika positiv eller negativ syn på ledare som du har på följare? Om inte, kan du då förklara varför du bedömer dem olika? 

I sin bok The Power of Followership, skrev forskaren, Robert E. Kelley att: ”Ingen verkar ha något emot att bli utpekad som ledare och människor har inget emot att peka ut sina ledare. Men till och med när folk pratar om sina ledare, är det många som avskyr att bli betraktade som följare”(1)

Idag anses det fint att leda andra människor medan det är mindre fint att följa någon annan. Varför är det så? 

Denna t-shirt för barn såldes i en butik i Albuquerque, New Mexico, USA.
Om ledaren är allsmäktig, vad är då följarna?

”Jag skulle vilja säga att i varje organisation, de må vara ett departement, en ideell organisation, ett företag, så är ledarskapet/ledaren allt. Helt avgörande. A och O.”

Så sa Inga-Britt Ahlenius, tidigare revisionschef inom FN, när hon den 14 september 2016 talade på riksdagens seminarium om FN:s hantering av sexuellt våld i fält. Hon är inte ensam om den åsikten.

Det skrivs och pratas vitt och brett om ledarens betydelse för både samhällen och företag. Harvardprofessorn D. Quinn Mills menar att ”Få saker är viktigare för mänsklig sysselsättning än ledarskap. Ett effektivt ledarskap hjälper vår nation genom besvärliga tider. Det gör ett företag framgångsrikt. Det gör det möjligt för en icke vinstdrivande organisation att fullgöra sina ambitioner … Frånvaron av ledarskap får lika dramatiska följder. Utan ledarskap utvecklas organisationer alldeles för långsamt, de stagnerar och går vilse”(2)

Fråga: om ledare verkligen är ”helt avgörande” som Ahlenius uttryckte det, innebär det att alla andra är betydelselösa? Spelar följare ingen roll? Har de ingen som helst påverkan? Är verkligen all framgång kopplad till en enda person och i så fall, gäller det även misslyckanden? Om en ledare misslyckas (oavsett vad det handlar om), är följarna alltid oskyldiga?

Jag har träffat många beslutsfattare på både hög och låg nivå som säger att följare också är viktiga, kanske rent av lika avgörande som ledarna. Men om så är fallet, varför är det nästan ingen av dem som investerar i att utveckla människors följarskap? Varför finns det inga kurser på universiteten eller HR experter med fokus på följarskap? Om vi tycker att följare är viktiga, varför beter vi oss då som att de inte gör det? 

Får och medlöpare

På en intellektuell nivå förstår nog de flesta av oss att följare måste vara viktiga på något sätt. Rent känslomässigt är vi dock inte alltid lika övertygade. Att vara ledare tilltalar vårt ego. Vi ser ofta ledare som en stark person, någon som går i täten med en tydlig vision medan följare är anonyma, medelmåttiga och saknar vision. 

När jag under workshops eller föreläsningar bett människor lista egenskaper de förknippar med ordet följare, dyker ord och fraser upp som: agerar på uppdrag av ledaren, är ja-sägare, nickedockor, medlöpare, saknar vision, lyder order, stöttar ledaren m.m. Väldigt ofta jämförs följare med får, vilket varken är smickrande för fåren eller oss. 

Lustigt nog är det inte ofta människor funderar över varför ledare glorifieras medan följare avfärdas som något nödvändigt ont. Det här är något vi kommer tittat närmare på under kommande inlägg, men innan dess, fundera gärna över följande frågor: 

  • Vad är egentligen en följare? 
  • När och varför följer vi en ledare 
  • När och varför följer vi inte en ledare?
  • Bonusfråga (önskad av fåren): Varför jämförs följare med får? 
  1. Kelley, R. E. (1992). The Power of Followership: How to Create Leaders People Want to Follow and Followers Who Lead Themselves., New York: Currency Doubleday.
  2. Mills, D. Q. (2005). Leadership: How to Lead, How to Live, Waltham, MA: MindEdge Press.

Leave a Reply