Är ledare viktiga?

Är ledare viktiga?

Den frågan har jag ställt till experter, vänner, bekanta, kollegor och chefer m.m. och ingen har någonsin (på allvar) svarat nej. 

Tanken att ledare är betydelselösa känns nästan löjeväckande. Men varför? Som jag nämnt tidigare är det viktigt att vi ifrågasätter sådant som vi vanligtvis tar för givet. Varför är vi så säkra på att ledare är viktiga?

Det enkla svaret är: För att vi lärt oss att tänka så. Sedan början av 1900-talet har forskare talat om hur viktiga ledare är. Vi får ständigt höra experter, som t.ex. Harvardprofessorn D. Quinn Mills, säga att: ”Få saker är viktigare för mänsklig sysselsättning än ledarskap.” 

Myten om den allsmäktige ledaren

Under slutet av 1980-talet konstaterade professor Robert E. Kelley att vi har ”blivit så uppslukade av ledarna i rampljuset att vi blivit blinda för möjligheten att svaret på vad som skapar organisatorisk framgång ligger någonstans i skuggorna.”

Kelley var en av de första som öppet ifrågasatte vår besatthet av ledarskap. Han kom att kalla denna övertro på ledare och deras betydelse för ledarskapsmyten.

Myten om den allsmäktige ledaren och dennes betydelse påverkar vårt samhälle på många olika sätt. Om ledare målas upp som lösningen på alla våra problem, vad har då följarna för betydelse? Mycket liten eller kanske ingen alls? Alltså glömmer vi bort följarna

Att vi ständigt fokuserar på ledare tycks dessutom passivisera människor. I boken The Myth of the Strong Leader skriver professor Archie Brown att när ett land upplever ekonomisk depression, stärks myten om den betydelsefulle ledaren. Detsamma gäller förstås många andra kriser som slår mot samhället – från klimatfrågan till gängbråk. Ju större problemet är desto troligare är det att vi väntar på att någon annan ska lösa problemet åt oss. Vi väntar på en ledare. 

Ledarskapsmyten genomsyrar hela vårt samhälle. Oavsett om vi pratar skola, arbete, politik, sjukvård eller barnens fotbollsträning, ges ledarskapet en central roll. Ytterst sällan är det någon som diskuterar följarnas betydelse.  

Så tillbaka till vår ursprungsfråga – är ledare viktiga? Kanske, men för att svara på den frågan måste vi definierar begreppet ”ledare”. Jag vet att definitioner är kan vara urtråkiga, men vi kan ju inte hävda att ledare är viktiga utan att veta vad en ledare är, eller…? 

I nästa inlägg tar vi en titt på det här med definitionen av en ledare. Till dess, fundera gärna över hur du själv definierar ledare, och finns det (vad du vet) en universellt accepterad definition av ledare?

Vi hörs snart!

Chris

Leave a Reply