Vad är en följare? Del 2

Är lyda och följa samma sak?

I förra inlägget började vi nosa på frågan: Vad är en följare? Idag ska vi fortsätta diskussionen genom att titta närmare på en intressant och (tycker jag) viktig fråga: Är det någon skillnad mellan att lyda order och följa? Vad tror du? 

Fri vilja

Anta att du vill gå ner i vikt eller bygga muskler. Du skuttar iväg till närmaste gym och bokar en personlig tränare (PT). Under de kommande månaderna tillbringar du tre timmar i veckan med att bli tillsagd vad du ska göra, när du ska göra det, hur du ska göra det och hur länge du ska hålla på. Medan svetten lackar rullar du omkring på golvet, drar i kablar och lyfter skrot. Hela tiden står din PT där och ger dig order och du följer dem utan minsta tvekan.  

Så en söndagsmorgon händer något märkligt. Det ringer på dörren klockan fem på morgonen. Utanför står din PT med händerna bakom ryggen.

”Sätt på dig skorna,” säger han och tar ett steg framåt. ”Vi ger oss av med en gång.”

”Öh…va?” svarar du och försöker blinka sömnen ur ögonen.

”Jag har bestämt att du ska måla om min lägenhet idag,” förklarar PT:n ”Sedan ska du lagar en god middag åt mig och min flickvän innan du tvättar vår bil…”

Där någonstans gissar jag att du smäller igen dörren framför karln.

Hur kommer det sig att vi är helt okay med att lyda order i vissa fall men inte andra?

”Hur kommer det sig att vi är helt okay med att lyda order i vissa fall men inte andra? 

 

Hot och bestraffning

Hur viktig är den fria viljan för ett naturligt (äkta) följarskap? Personligen anser jag att den är helt avgörande. Genom att sätta en pistol mot någons huvud (vilket vi naturligtvis inte ska göra) kan vi få nästan vem som helst att lyda en order. Visserligen ger det oss makt, men ger det oss följare? Inte enligt min mening.

Enligt svensk ordbok innebär lyda att: ”rätta sig efter någon överordnad persons vilja” eller ”vara underordnad viss myndighet”. Vad som gör någon eller något ”överordnad” varierar men det handlar alltid om att personen eller myndigheten/organisationen etc. är ”placerad i en ställning av inflytande över någon annan part, faktor eller dylikt.

Lydnad och hot är ofta starkt sammanlänkade. Om vi exempelvis inte följer lagar och regler så kan det leda till bestraffningar av olika slag. Man kan få sparken, förlora sin licens, bli stämd, eller satt i fängelse för att ge några exempel.

Hot och bestraffningar har använts i många tusen år för att tvinga människor till lydnad. Idag är det så inbyggt i vårt samhälle att många gånger behöver den överordnade inte ens uttala hotet. Alla vet att om de inte gör som chefen säger så riskerar de sina karriärer eller jobb. En elev som inte gör sina läxor vet att det kan leda till sämre betyg. Den som kör för fort vet att hen kan åka på böter. En langare känner till risken med att sälja droger, o.s.v.

Det finns alltså en massa lagar och regler som vi måste lyda – både privat och offentligt.

Lydnad på arbetsplatsen

Varje gång vi tackar ja till ett nytt jobb skriver vi på ett eller flera avtal som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter vi har. Det gäller allt ifrån vilken roll vi kommer ha, hur mycket vi ska jobba, vilka tider på dygnet vi ska arbeta och vilken lön vi får etc. Utöver detta har arbetsgivaren ofta en rad andra regler och styrdokument som talar om vad bolaget och dess anställda får och inte får göra. Det är alltså inte bara de anställda som har regler att lyda. Även arbetsgivaren har en massa skyldigheter, de flesta reglerat i lag.  

Som anställd har vi sällan möjlighet att välja våra chefer och kollegor. Vi kan inte strunta i att utföra arbetsuppgifter vi tycker är tråkiga och får inte vara med och bestämma allt. Vi saknar alltså den frihet vi har när vi väljer att följa någon.

 

Friheten att följa

Det finns massor av tillfällen när vi måste lyda för att undvika negativa konsekvenser, men det finns också tillfällen när vi gör vad andra säger därför att vi vill. Anta att jag vill lära mig att spela golf. Vad gör jag då? Jo, jag bokar in några lektioner med en instruktör. Det vore helknäppt om jag sedan ägnade varje lektion åt att ignorera instruktören och vägra göra vad hen säger att jag ska göra. Eller hur?

Oavsett om vi vill lära oss spela golf, starta ett företag, eller förändra samhället tillsammans med andra, uppstår äkta följarskap först när en individ vill uppnå något. Lite förenklat kan vi därför säga att om du lyder en order för att undvika bestraffning av något slag, då är du sannolikt en underordnad. Om du följer ett råd därför att du vill, då är du en följare.

Följare på arbetsplatsen

Eftersom människor är tvungna att lyda order i många sammanhang, är det svårt att identifiera äkta följarskap (och ledarskap) på arbetsplatser, i skolor och i samhällen. För hur vet vi om någon lyder order för att de måste (underordnad) eller för att de vill (följare)?

Jag önskar att det fanns ett enkelt svar på den frågan, men i slutändan handlar det om vilken inställning elever, anställda och medborgare har till det de gör och personerna omkring dem. T.ex.:  

  • Kan de anställda välja vem de vill följa och när? Om inte, vad har de för relation till personerna de ska följa? Finns där en ömsesidig respekt eller bygger relationen enbart på hierarki?
  • Finns det en tydlig vision och hur viktig är den för medborgarna eller de anställda? Somliga har en nästan religiös inställning till visioner, som om de per automatik skapar förutsättningar för ledarskap. Det håller jag inte med om. En vision är bara användbar om den är relevant för de som ska följa.
  • Finns det tydliga värderingar som alla, inklusive beslutsfattarna följer? Framför allt, är värderingarna relevanta ur de anställdas perspektiv?

Att vara chef kan vara oerhört svårt. Framför allt om man vill vara ledare. Då måste man balansera mellan den formella rollen som beslutsfattare samtidigt som man försöker bygga upp ett starkt följarskap. Och även om chefen sliter som ett djur för att tillgodose sina anställdas intressen, är det inte säkert att det räcker till att uppmuntra ett följarskap. I slutändan är det följarna som väljer sina ledare, inte tvärtom. 

Relationen mellan beslutsfattare och underordnade skiljer sig från den mellan ledare och följare.

Fokusera på samarbete

Jag kommer återkomma till dessa frågor framöver men om jag ska ge ett råd till dagens chefer så är det att slappna av lite. Fokusera inte så mycket på det här med att vara ledare. Lägg istället fokus på att utveckla ett starkt samarbete mellan de anställda. Det ökar chanserna till ett naturligt ledar- och följarskap. Varför? Jo, för att äkta följarskap bygger på viljan att uppnå en vision eller ett mål, inte på att lyda order. Det bästa sättet att nå resultat är därför inte att följa en och samma individ hela tiden utan att följa den person som är bäst lämpad att ta oss igenom en specifik utmaning. Det betyder att ledarskapet kan (och bör) rotera mellan individer.

Som sagt, det här kommer jag återkomma till framöver eftersom det är en central del av ett naturligt följarskap. Men om jag ska avsluta detta inlägg med en reflektion så är det att en chef alltid är chef medan en ledare är bara ledare så länge följarna ser ett värde av att följa.

 

Avslutningsvis: en liten fundering

Om du fick samma lön oavsett hur mycket du jobbar, skulle du jobba mer eller mindre än du gör idag? Skulle du välja att arbeta samma mängd timmar varje vecka eller skulle du variera beroende på lust och humör? Utifrån dessa funderingar, vad tror du skulle hända om anställda fick en månatlig lön men kunde välja hur mycket eller hur lite de skulle jobba varje dag?

Leave a Reply