Skillnad mellan följarskap och medarbetarskap

Skillnad mellan följarskap och medarbetarskap

Efter det förra inlägget fick jag en intressant fråga: ”Vad är skillnaden mellan följarskap och medarbetarskap?”

Den frågan är viktig att reda ut. För många är begreppen mer eller mindre samma sak men för mig är det stor skillnad

Följarskap

Följarskap är ett nytt begrepp. Det engelska ”followership” har visserligen använts sedan början av 1900-talet. Ofta handlade det då om religiöst följarskap, d.v.s. hur man följer Gud på ett korrekt sätt.

I Sverige däremot dyker ordet upp i media för första gången 2010 (enligt Kungliga bibliotekets tidningsarkiv). Ordet ”tronföljarskap” dyker upp några gånger under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, men just ”följarskap” är alltså ett nytt ord.

Lustigt nog var det i samband med att tidningen Chef publicerade en artikel om mitt arbete i ämnet som följarskap nämns officiellt för första gången. Det var också i samband med den här artikeln som jag för första gången lärde mig att vissa journalister har en selektiv hörsel. Under intervjun uttryckte jag en viss skepticism mot ledarskapsindustrin. Jag trodde (eller snarare hoppades) att artikeln skulle fokusera på hur vi når bortom dagens enorma ledarskapsfokus. Istället blev det ytterligare en ”så-gör-du-för-att-bli-ledare”-text. Artikeln fick i alla fallen del uppmärksamhet och publicerades senare i Dagens Nyheter.

Medarbetarskap

Man skulle kunna tro att medarbetarskap är ett lika nytt begrepp som följarskap, men det är det inte. Ordet har använts sedan 1870-talet (om inte tidigare). Visserligen har det aldrig varit ett modeord men under de senare åren har allt fler konsulter och föreläsare börjat prata om just medarbetarskap som något värt att utforska.

Kanske, och det här är bara min gissning, beror det ökade intresse på att vårt stora fokus på ledarskap börjar mattas av. I den bok jag skriver på just nu tittar jag närmare på svenskarnas intresse för ledarskap. Det mesta pekar på att vårt intresse växte explosionsartat mellan 1980 till ca 2010. Därefter har det mattats av en aning, kanske för att beslutsfattare och forskare så smått börjat undra hur det kommer sig att all denna ledarskapssatsning inte genererat bättre resultat. Det öppnar upp nyfikenhet för andra områden.

Jag är inte din slav

Så vad är skillnaden?

Så vad är skillnaden mellan medarbetarskap och följarskap? Det enkla svaret på den frågan är: ”Roll och passion.”

Medarbetarskap bygger på formella roller och är helt och hållet kopplat till en arbetsplats. Vi kan t.ex. inte prata om medarbetarskap bland arbetslösa, skolelever eller pensionärer. De är inte medarbetare. Medarbetarskap förutsätter alltså att vi har ett jobb samt kollegor som vi samarbetar med. 

Medarbetarskap handlar om hur medarbetare interagerar med varandra. Så länge vi är anställda så förblir vi medarbetare oavsett vad vi känner för chefen, kollegorna, företaget och eventuella visioner, mål och värderingar. Vår känslor för jobbet och de vi jobbar med har liten betydelse. Istället bygger relationen på ett kontrakt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren (medarbetaren). 

Följarskap däremot har inget att göra med vilken formell roll vi har på en arbetsplats eller i ett samhälle. Som följare väljer vi frivilligt att följa någon annan för att uppnå ett gemensamt mål. M.a.o., vi behöver inget jobb eller kontrakt för att följa någon annan. 

”Kanske är medarbetarskap en form av yrkesprostitution?”

Det går inte heller att styra följare och deras följarskap som man kan göra med medarbetare. Följarskap är alltid ett fritt val.

Jag har sagt det förut, men ett bra sätt att förstå följarskap är att jämföra det med kärlek. Man behöver inte ett jobb för att kunna älska en annan människa. Det finns inga begränsningar om vem som kan älska någon annan. Eller när. Framför allt går det inte att skapa kärlek genom ett kontrakt. Skulle jag köpa en kvinnas kärlek så skulle det förmodligen klassas som en form av prostitution. Kanske är medarbetarskap en form av yrkesprostitution? Inte för alla förstås. Det finns många anställda som älskar sitt arbete och som både leder och följer under arbetstid, men att likställa medarbetarskap med följarskap är inte rätt.  

Så svaret på frågan är (ur mitt perspektiv): Medarbetarskap är hur man agerar som medarbetare. Följarskap är hur man följer en person (på eller utanför jobbet). 

Leave a Reply