Vad är följarskap

Det har gått över ett och ett halvt år sedan jag skrev mitt senaste inlägg. Att jag inte varit mer aktiv beror främst på tidsbrist. Jag har varit tvungen att prioritera arbetet med min bok. Nu är den färdigskriven och jag räknar med att kunna släppa den om två/tre månader. Alltså är det dags att fortsätta diskussionerna om följarskap och samarbetskap. Istället för färre och längre inlägg tänkte jag fokusera på fler men kortare inlägg med fokus på en fråga åt gången. 

Låt oss därför börja med en summering av tidigare inlägg, nämligen vad är följarskap? Ja, lite förenklat kan man säga att följarskap är hur och varför människor följer ledare. Många tror till exempel att följare är detsamma som underordnad. Men så är det inte. En underordnad person förväntas lyda order. En följare däremot väljer när och hur hen ska följa. Vi kan alltså tvinga människor till en underordnad roll men vi kan aldrig tvinga någon att följa oss. 

Med andra ord – och det här är viktigt – följarskap är alltid frivilligt.

Leave a Reply