Varför följarskap är som kärlek

Ett bra sätt att förklara följarskap är att jämföra det med kärlek.

Ingen kan tvinga dig att älska dem. Du kan tvingas att göra massor av saker som vi förknippar med kärlek, så som att gifta dig, ha sex, skaffa barn etc, men det är inte detsamma som att du älskar någon.

Detsamma gäller följarskap. Ingen kan tvinga dig att följa dem. Du kan tvingas att lyda order men det betyder inte att du följer. Så det första vi behöver förstå om följarskap är att det är helt frivilligt. Det är alltså du som bestämmer vem du ska följa, hur du ska följa och när du ska följa. 

Men vad får oss då att följa någon annan? 

Ja, traditionellt sett har experter hävdat att människor följer ledare på grund av vem ledaren ÄR eller vad ledaren GÖR. Men enligt mina studier stämmer det inte. Inte alls faktiskt. Det är inte individen i sig vi följer. Det är vad individen kan göra för oss som är det viktiga. Vi följer bara personer som kan hjälpa oss nå vårt mål eller ta oss närmare vår vision.

Med andra ord, vi följer andra när vi redan vill åstadkomma något.

Revolutioner uppstår inte av en person med en dröm, utan av en dröm som delas av många.

Du måste acceptera cookies på denna sida för att videor ska fungera. För mer information, besök vår sida för cookies.

Leave a Reply