Vad triggar oss att följa?

Bild på en flicka som tittar på jorden - vad triggar oss att följa

I en tidigare video nämnde jag att följarskap är som kärlek – alltid frivillig. Många tror att vi definierar följare utifrån vad de gör.  Men det handlar alltså inte om vad vad vi gör utan vilket mindset vi har. Följarskap börjar hos individen. Men vad får oss då att följa någon annan?

Jag har ägnat år åt att försöka besvara den frågan. Traditionellt sett har experter hävdat att människor följer ledare på grund av vem ledaren är eller vad ledaren gör. Enligt mitt arbete är det inte sant. Det är inte individen i sig vi följer. Det är vad individen kan göra för oss som är det viktiga.

Vi följer bara personer som kan hjälpa oss nå vårt mål eller ta oss närmare vår vision. Med andra ord, vi följer andra när vi redan vill åstadkomma något.

Revolutioner uppstår inte av en person med en dröm, utan av en dröm som delas av många.

Du måste acceptera cookies på denna sida för att videor ska fungera. För mer information, besök vår sida för cookies.

Leave a Reply